יש שאלות שלא שואלים.

לא, בעצם , לא.

אל תסביר לי.

אני יודעת.

 

.

מיכל כהן.