נקודה.

היום קיבלתי את התשובה לשאלה:
למה?
והתשובה לא הייתה:
ככה.
.