rani charb- עשיר מלחמה.

21.7.2012
הדיקטטור חוסני מובראק הוא ההוכחה שלא ניתן לשלוט/לעשוק עם בלי איום המלחמה. אם לא תספק לעם עני מישהו לשנוא, מישהו לפחד ממנו, הוא יתקומם נגדך.

.