רדיו זמן השלום- הכנה לתוכנית- x files -פסח-3.

31.8.2014.

אני מניחה שזאת הסיבה שלא עזרת לי.

.

.