וזה בא.

.
תגידי מאיפה זה בא.

אני לא יודעת מאיפה זה בא.

אף אדם לא יודע מאיפה זה בא.

מי הדובר?

זה שבא.

.