מכתב לחברי הפרלמנט- מיהו יהודי.

ניתן לקרוא כאן:

מכתבים לחברי הפרלמנט- מיהו יהודי.

.