רדיו זמן השלום-יום הקוממיות-טקס כיבוי משואות.

.

דבר התוכנית: רדיו זמן השלום-טקס כיבוי משואות-יום הקוממיות.

.