מכתבים לחברי הפרלמנט- שכר האדם.

26.4.2015- שכר האדם.

.